Описание на услугата

С настоящата система Вие може да създадете и подпишете изцяло електронно заявление и договор за Допълнително пенсионно осигуряване в ПОД БЪДЕЩЕ АД. На всяка една от следващите стъпки под формите за въвеждане на текст или избор от падащо меню има на разположение допълнителни текстове с указания, полезна информация и връзки към образците на документите.  В случай че имате нещо не ясно моля запознайте се с указателните текстове или се свържете с нас на телефон 0700 14 250 или *4250.

Изборът и смяната на пенсионен фонд в България вече ще може да се прави директно от мобилния телефон посредством уникално мобилно приложение за електронна идентификация и електронен подпис. „ПОД-Бъдеще“ АД е първата пенсионна компания в страната, която ще предложи тази възможност, след като подписа договор с „Евротръст Технолъджис“ АД за интегриране на приложението Евротръст.

Приложението Евротръст ще е достъпно на уебсайта на „ПОД-Бъдеще“ АД (www.budeshte.bg) и ще може да бъде свалено и инсталирано безплатно на всяко смарт устройство с операционна система iOS и Android. Единствено клиентът трябва да се идентифицира през камерата на своя мобилен телефон.

С новото технологично решение клиентите на „ПОД-Бъдеще“ АД ще могат да ползват услугите на компанията напълно безплатно и дигитално от мобилния си телефон, без необходимост от посещение на офис и ръчен подпис. Приложението Евротръст ще позволява идентификация и подписване от разстояние на всички документи, свързани с осигуряването във фондовете на пенсионната компания.

Електронният подпис на Евротръст е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на най-високите стандарти за информационна сигурност. Евротръст използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрично разпознаване на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност, като при необходимост се извършва и видео разговор със служител на Евротръст за проверка на самоличността.

Обща информация за услугата на Евротръст и електронния подпис

Информация относно начина на използване на приложението на Евротръст